Psalm

Psalm jest odmianą poezji religijnej – ma charakter modlitwy przeznaczonej do śpiewania. Jak podaje „Słownik terminów literackich”, rozpoznawczą cechą psalmu jest przede wszystkim podniosły nastrój, nadający mu znamion hymnu.

Utwór ten ma charakter zrytmizowany i dzieli się na wersety. Cząstki te składają się z kilku części. Druga z nich jest najczęściej powtórzeniem, uzupełnieniem lub zaprzeczeniem części pierwszej. Taki zabieg stylistyczny nazywany jest paralelizmem składniowym lub tematycznym. Psalmy uważa się za arcydzieło poezji biblijnej. Największa grupa tych utworów została zgromadzona w „Księdze Psalmów”, której autorstwo przypisuje się Dawidowi.