Ogłoszenia duszpasterskie

Msze święte w kończącym się tygodniu :

Piątek 17.00 Msza święta dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kazimiery i Henryka Ziółkowskich

Sobota 17.00 + Elżbieta Gajzler – Papiernik

Niedziela – Kazanie na górze

W błogosławieństwach ewangelicznych zawarty jest program chrześcijańskiego życia. Ludzie pokorni są otwarci na Boże prawdy i oni osiągną nagrodę — będą błogosławieni. Tacy ludzie stanowili cząstkę narodu wybranego — „Resztę Izraela”, która oczekiwała na Mesjasza i wyglądała nadejścia Królestwa Bożego. Św. Paweł w Liście do Koryntian mówi o wybraniu cichych i pokornych, bo taką drogę wybrał Boży Syn, by głosić mądrość przez swe uniżenie.

IV niedziela zwykła rok A

29 stycznia

09.00 + Eugeniusz Zabłocki w 19 rocznicę śmierci

10.30 w Wirowie + Grzegorz Romanowski w 15 rocznicę śmierci

12.00 ++ Dziadkowie z rodziny Poźniaków, Figlów, Chruścińskich i Osików

Chrzest : Andrij i Serhij Hotsulenko

Msze święte w tygodniu :

Wtorek 17.00 + Krzysiu Posyniak

Czwartek 17.00 – Ofiarowanie Pańskie w Wełtyniu – święto

++ Jadwiga w 10 rocznicę śmierci i Aleksander Nawroccy

PAMIĘTAJMY O GROMNICACH!

I Piatek lutego 17.00 + Mamusia i babcia Stanisława Wilczyńska od P. Popiołek ; przed Mszą św. –  Spowiedź

Sobota 17.00 Ofiarowanie Pańskie w Wirowie

09.00 ODWIEDZINY CHORYCH

V Niedziela zwykła rok A

05 lutego

09.00 + Mama Maria Dziarmaga w 3 rocznicę śmierci oraz tata Tadeusz

10.30 w Wirowie + Zofia Morawska od róży Betania

12.00 Msza św. od róż Żywego Różańca

Zmiana tajemnic różańcowych na miesiąc luty z intencją :

Za chorych i cierpiących

Sobota Ofiarowanie Pańskie w Wirowie

Drodzy Czciciele Maryi!

Pamiętamy o I sobocie miesiąca lutego, a co za tym idzie, o naszym spotkaniu Bractwa. Tym razem pod opieką św. Anny – Patronki Wirowa – mamy Maryi. Po przerwie spowodowanej „Kolędą” zapraszamy do Wirowa – wśród lasów, jezior, toni fal…

I Sobota 04 lutego 2023  w kościele św. Anny w Wirowie  – Maryja Boża Rodzicielka – III Kolędowe Spotkanie Członków i Sympatyków Szczecińskiej Filii Bractwa NMP Królowej Korony Polski z siedzibą przy kościele parafialnym w Wełtyniu.

  1. Trwamy w łączności duchowej z Jasną Górą
  2. Szerzymy zawierzenie Maryi poprzez rozwijanie nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca

Plan Spotkania :

15.00 Spotkanie w świetlicy wirowskiej – 70 m od kościoła /kawa, herbata i ciasto/

15.30 w kościele – bieżące informacje o Szczecińskiej Filii Bractwa i inne – koordynator Agnieszka

16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu z różańcem wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.

  • Konferencja poświęcona Matce Bożej.

16.45 Prywatna adoracja /przygotowanie do liturgii/

17.00 Msza święta z Zawierzeniem Maryi – Jej Niepokalanemu Sercu z homilią.

  • Po Komunii świętej – świadectwa
  • Zawierzenia

18.15 Apel Jasnogórski

18.30 Spotkanie opłatkowe przy śpiewie kolęd /dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń/

Zapraszamy serdecznie wszystkich z całej diecezji do wspólnego czczenia Maryi Bożej Rodzicielki!

 

Biuro Parafialne czynne po Mszach świętych wieczornych

Za troskę o kościół dziękuję :

w Wełtyniu rodzinie Pana Tomasza Łukaszewicza. Proszę rodzinę Pana Czesława Ziemskiego  . W Wirowie  rodzinie Pani Renaty Żygadło. Proszę rodzinę Pana Wiesława Żygadło.

Rodziny odpowiedzialne prosimy o rozebranie żłóbków.

Szczęść Boże

Ks. Proboszcz

Przed rozesłaniem

Aby zasłużyć na błogosławieństwo Boga i otrzymać zapowiedzianą nagrodę w niebie, mamy iść przez ziemię pokornie — czyniąc dobro, wprowadzając pokój i okazując miłosierdzie. Idziemy więc niosąc dar Chrystusa i zapowiedź, że warto kochać, przebaczać, cierpieć i zabiegać o sprawiedliwość.