Namaszczenie chorych

Sakrament Namaszczenia Chorych nie jest „Ostatnim Namaszczeniem”.

Jest Sakramentem Uzdrowienia, o czym świadczą słowa wypowiadane przez kapłana podczas udzielania tego sakramentu:

„Przez to święte Namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen.”

Dlatego Sakrament Namaszczenia Chorych nie jest udzielany osobom zmarłym.

Należy pamiętać, żeby wezwać kapłana do chorego odpowiednio wcześniej.

Odwiedziny Chorych w każdą I sobotę miesiąca od godz. 9.00.