Eucharystia

Najświętszy Sakrament


 

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” – tak, że jest to wprost niemożliwe, aby prowadzić życie chrześcijańskie bez udziału w Eucharystii”.

„zmierzaj wąską drogą krzyża” do niebieskiej Uczty, gdzie wszyscy wybrani zasiądą przy stole Królestwa”

KK 1344

 „Pielgrzymujący Lud Boży, nieustannie celebruje Eucharystię, głosząc Misterium Paschalne Jezusa, „aż przyjdzie”.

1 Kor 11,26

 Dla rodziny chrześcijańskiej/katolickiej jest  centrum i źródłem jej życia… jest przejściem przez bezkrwawą, złożoną na ołtarzu Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Naszego Pana Jezusa Chrystusa – do domu Ojca.

Dobrze wiedzieć

  • do owocnego udziału w niedzielnej Mszy świętej trzeba się przygotować / dobrze byłoby przyjść 10 min. wcześniej /
  • należy zadbać o to, by być w stanie łaski i móc w niedzielę przystąpić do Komunii świętej
  • Jezus w czasie Eucharystii składa siebie  w ofierze jako Baranka niepokalanego za grzechy świata.
  • Jezus prosi, aby Kościół  ponawiał tę Ofiarę na Jego Pamiątkę – Ostatnia Wieczerza – Msza święta.

 Komunia święta

Do Komunii św. może przystąpić każdy, kto jest w stanie łaski uświęcającej  czyli bez grzechu ciężkiego.

Istnieje zatem dogodna możliwość przyjęcia Komunii św. podczas każdej Mszy św. sprawowanej  w kościele.