Kościół neoromański zbudowany w połowie XIX w. (przed rokiem 1865). Wpisuje się w panujący wtedy nurt historyzmu architektonicznego. Z cech nawiązujących do romanizmu można wyróżnić m.in ościeża okien zamknięte łukiem półokrągłym na ścianach południowej i północnej,...

czytaj dalej