Chrzest

Rodzice dziecka:

 • przygotowują się do chrztu dziecka
 • są obecni
 • publicznie proszą o chrzest
 • kreślą znak krzyża na czole dziecka, przekazując mu symbolicznie dziedzictwo wiary przodków
 • składają Wyznanie wiary
 • niosą niemowlę do chrzcielnicy
 • otrzymują specjalne błogosławieństwo
 • doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga
 • są świadkami wiary dla dziecka
 • razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
 • wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich
 • obchodzą z dzieckiem rocznice Chrztu
 • świętują dzień Patrona
 • uczą dziecko miłości bliźniego tj. brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość, szacunek dla starszych

Rodzice chrzestni – wyznaczeni przez rodziców:

 • przyjęli Sakramenty: Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie
 • nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest
 • należą do Kościoła Katolickiego
 • jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie
 • wyrzekają się szatana
 • wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest
 • otrzymują specjalne błogosławieństwo
 • trzymają świecę i podają białą szatę do chrztu
 • pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
 • prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie
 • modlą się za chrześniaka
 • w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców, zwracają im uwagę

Sakrament Chrztu Św. udzielany jest w naszej Parafii w każdą niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 12.00

Chrzest zgłaszamy najpóźniej 2 tygodnie przed terminem.