Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania udzielany jest młodzieży już świadomej religijnie, która sama znając życiorysy różnych świętych może określić, jaki wzór życia jest jej najbliższy. Kandydat do Bierzmowania ma więc okazję wybrać sobie świętego czy błogosławionego,którego droga do świętości najbardziej go zachwyciła, a postawa życiowa wyda mu się szczególnie pociągająca.

Warto więc, aby przystępujący do Sakramentu Bierzmowania, przyjmując wybrane przez siebie imię, zapoznał się z życiorysem danego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chciałby naśladować w swoim życiu.

Sakrament Bierzmowania udzielany jest w naszej parafii co 2 lata klasom VII i VIII

Podstawowym warunkiem jest uczestniczenie w niedzielnej Mszy świętej zarówno kandydatów, jak i ich rodziców. Kandydaci uczestniczą w Triduum przed Bierzmowaniem i liturgicznych próbach przed udzieleniem Sakramentu.

Zalecana jest Spowiedź na początku Roku Szkolnego, przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą, na koniec Roku Szkolnego. Zapytajcie rodziców, gdzie był Wasz chrzest i przynieście metrykę. W razie potrzeby Rodzice lub Opiekunowie mogą przyjść na indywidualne spotkanie w Kancelarii Parafialnej.