Pogrzeb katolicki

Zgłasza najbliższa rodzina w Parafii zamieszkania osoby zmarłej po uprzednim ustaleniu terminu pochówku na cmentarzu.

Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w Biurze Parafialnym przedłożyć „Skrócony Akt Zgonu” z Urzędu Stanu Cywilnego.

Jeżeli osoba zmarła w szpitalu –  jest potrzebne zaświadczenie Ks. Kapelana o przyjęciu przed śmiercią Sakramentów.

Śmierć bliskiej osoby każdy przeżywa na swój sposób. Odejście członka rodziny powoduje nagromadzenie wielu emocji i uczuć, których często nie umiemy wyrazić. Godne pożegnanie zmarłego powinno pomóc nam przeżyć żałobę.