Homilie

XVI Ogólnopolski Tydzień Biblijny oraz VIII Narodowe Czytanie Pisma Świętego

Hasło: „Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele”. W III. Niedzielę Wielkanocną (14 kwietnia 2024 r.) otwieramy „Tydzień Biblijny” oraz „VIII Narodowe Czytanie Pisma Świętego”.

W dzisiejszych czasach bardzo rzadko piszemy listy i równie rzadko je otrzymujemy. Kiedy jednak zdecydujemy się napisać to z pewnością chcemy by dotarł on do adresata, by adresat go odczytał i odpowiedział na niego. Święty Grzegorz powiedział, że Biblia to list Boga do człowieka.

Tak więc Bóg napisał do nas list. Niewątpliwie ten list, czyli Pismo Święte jest w większości naszych domów, bo jest najczęściej kupowaną książką na całym świecie. Niestety często leży gdzieś  na półce z książkami i tylko okazjonalnie jest wyciągane, np. z racji wizyty duszpasterskiej, i wówczas zajmuje  eksponowane miejsce obok krzyża i zapalonej świecy na stole przykrytym białym obrusem. Czasem katecheta uczniom o istnieniu tej księgi przypomni, kiedy zada jakieś zadanie na lekcji, bądź spowiednik kiedy w ramach pokuty prosi by pochylić się nad jakimś fragmentem.

Czy jednak sięgając tak sporadycznie po Boże Słowo, jesteśmy w stanie poznać Boga, zrozumieć co do nas mówi, czego od nas oczekuje i udzielić właściwej odpowiedzi. Święty Hieronim pisze ,,Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

Pismo Święte to księga w której Bóg mówi o sobie, o swoich pragnieniach względem nas, to księga w której Bóg mówi do nas. Wielokrotnie szukamy odpowiedzi na pytanie jak żyć w dzisiejszym świecie, by dobrze przejść przez to życie. W Piśmie Świętym Bóg daje nam konkretne wskazania, daje nam konkretne normy postępowania w naszym życiu. On,  Bóg stworzył ten świat, powołał nas do istnienia w tym świecie i wie jak nas przez ten świat bezpiecznie przeprowadzić.

Tam w Piśmie Świętym Bóg daje konkretne drogowskazy.

Święty Paweł w liście do Galatów pisze, że Słowo Boże jest żywe. Co to znaczy? To, że jest to Słowo aktualne w każdym czasie i w każdym miejscu. Ta Księga ma wymiar ponadczasowy. Tam znajdziemy odpowiedź na nurtujące nas pytania. Tam znajdziemy klucz do rozwiązania problemów z którymi przychodzi nam się mierzyć w naszej codzienności. Tam znajdziemy umocnienie w tym, co nas tak bardzo obciąża.

W tym samym liście Apostoł pisze, że Słowo Boże jest skuteczne. Co to znaczy? To znaczy, że Słowo Boga jest w stanie przemienić nasze życie, uczynić je innym, lepszym. Jest w stanie zmienić nas osobiście.      Bóg napisał do nas List. Teraz inicjatywa należy do nas. Trzeba sięgnąć po ten list, czytać go i odpowiedzieć na niego, czyli starać się żyć Bożym Słowem. Może to czas do tego by sięgnąć na półkę po LIST BOGA DO CZŁOWIEKA.

NA TYDZIEŃ BIBLIJNY Podpisali twórcy Dzieła Biblijnego 2024 roku.