Homilie

Adoracja na I Niedzielę października o powołania

módl się słowami adoracji

Śpiew: Jesteśmy ludem Króla chwał
Wszechmogący, dobry Boże, trwając na modlitwie, pragniemy Ci gorąco
podziękować za liczne dary Twojej miłości, za dar powołań do życia
kapłańskiego i zakonnego. Chcemy jeszcze raz , jako nasza Parafia, pochylić się nad wielkim darem ukrytym w naczyniach glinianych (por. 2 Kor 4, 7–11), nad darem ukrytym i znanym tylko Tobie – Dawco tego daru, któremu na imię POWOŁANIE. Pragniemy Cię również prosić o nowych robotników na Twoje żniwo, o nowe gorliwe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Śpiew: Jezu, Boże utajony
Jest taki głos. Przychodzi na ogół znienacka. Niespodziewanie, ni stąd, ni zowąd. W twoim wnętrzu zaczynają się kłębić jakieś nieznane tony i serce bije w innym rytmie. Powoli wyławiasz jakiś szczególny głos, który niesie najbardziej ogólnikowe wezwanie: „Pójdź za Mną”. Nie można go niczym zagłuszyć. Powoli uświadamiasz sobie, że ten głos określa kierunek twojej drogi. Ten głos już cię ma, już zawładnął twoimi ideałami i planami. Dopiero później, dużo później dowiesz się, że ten głos zrodzony został z miłości. Ten głos zawsze uszanuje twoją wolność. W tej wolności musisz wybrać: to znaczy musisz jedno opuścić, aby pójść za drugim; musisz z jednego zrezygnować, aby otrzymać drugie.
Śpiew: Mów do mnie, Panie
Nie zasłużyłem, Panie. Z prostych, zwyczajnych, ludzkich dróg porwałeś mnie na szczyty, gdzie płonie światło Twej miłości, wyprowadziłeś mnie na ścieżki nieznane. Umiłowałem Cię bardziej niż ojca i matkę, bardziej niż dom rodzinny i znajome ścieżki, i pachnące lasy, i wartkie rzeki. Ogarnęło mnie spojrzenie Twoich oczu.
Śpiew: Ty jesteś skałą zbawienia mego lub Ukaż mi, Panie, Twą twarz
Zostaliśmy osobiście powołani przez Jezusa Chrystusa, aby Go naśladować, żyć we wspólnocie z Nim oraz innymi, by radośnie dzielić Jego styl życia. Co zatem znaczy, że jestem powołany? Przede wszystkim to, że należę do Jezusa!

10 x Zdrowaś…

Przed tak wielkim

Błogosławieństwo