Sprzątanie kościoła

Dbajmy o nasze świątynie

 Dbajmy o nasze świątynie, aby Bóg był Gospodarzem. Troszczmy się, o częste spotkania z Bogiem w Jego świątyni – naszym kościele. Niech Jezus, pomaga nam odnaleźć drogę do naszych kościołów.

TROSKA O ŚWIĄTYNIĘ

  • Pozwala na bezpośredni kontakt z Bogiem.
  • Przypomina o modlitwie za rodzinę.
  • Daje poczucie uczestniczenia we Wspólnocie Parafialnej.
  • Pobudza świadomość, że sprzątam Dom Boga.

KWIECIEŃ – WEŁTYŃ

14 Kalinowska Ewa

21 Kucharski Andrzej

28 Kucharski Adam

KWIECIEŃ – WIRÓW

14 Kłopotowski Mirosław

21 Matysiakowie

28 Kupryjańczyk Grzegorz

Bóg zapłać wiernym Wełtynia i Wirowa za sprzątanie naszych świątyń, za kwiaty i dobroć serca!

„My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?  Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście”. 1 Kor 3,16