Spowiedź święta

  • dokonuje pojednania z Bogiem
  • odpuszcza grzechy po Chrzcie popełnione, przywracając lub pomnażając łaskę uświęcającą
  • odpuszcza karę wieczną i przynajmniej część kary doczesnej
  • przywraca zasługi osobiste, jakie człowiek traci przez grzech śmiertelny
  • pomnaża i daje łaski uczynkowe do poprawy życia, lepszego spełniania własnego powołania życiowego i charyzmatów w Kościele

Aby spowiedź mogła być uznana za dobrą, należy spełnić następujące warunki:

  • rachunek sumienia
  • żal za grzechy
  • mocne postanowienie poprawy
  • szczera spowiedź
  • zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Możliwość przystąpienia w naszym kościele do Spowiedzi świętej na 20 min. przed Mszą świętą w dzień powszedni i w razie potrzeby w niedzielę.