Małżeństwo

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa Narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (datę ślubu można ustalić wcześniej).

Dokumenty:

  • świadectwo sakramentu Chrztu świętego obydwu stron
  • świadectwo bierzmowania
  • świadectwo uczestnictwa w katechezach dla narzeczonych – informacja o terminach w parafiach gryfińskich
  • dobrze, gdyby był dyplom ukończenia nauki religii z ostatniej klasy,
  • dowody osobiste.
  • dokument z USC w Gryfinie, którego data wystawienia nie może przekraczać 3 miesięcy od daty ślubu
  • potwierdzenie z danej parafii dla świadków ślubu, czy mogą pełnić tę zaszczytną funkcję

W dniu ślubu 15 minut przed godziną zawarcia Sakramentu Małżeństwa – Para Młoda i Świadkowie zgłaszają się do zakrystii, aby złożyć brakujące podpisy, przynieść obrączki i dostarczyć potwierdzenie spowiedzi przedślubnej.