Kościół w Wirowie

Kościół neoromański zbudowany w połowie XIX w. (przed rokiem 1865). Wpisuje się w panujący wtedy nurt historyzmu architektonicznego. Z cech nawiązujących do romanizmu można wyróżnić m.in ościeża okien zamknięte łukiem półokrągłym na ścianach południowej i północnej, triforium, wąskie blendy z małymi otworami okiennymi oraz fryz z cegieł ułożonych poprzecznie na ścianie zachodniej. Wewnątrz świątyni drewniany strop ze zdobieniami nawiązującymi do fryzów romańskich. Kościół...

Read More