Kościół w Wełtyniu

Wzniesiony z głazów narzutowych i cegły w II połowie XV w. , przebudowany w 1690 oraz 1784 r. Wieża i zakrystia z przełomu XV i XVI w. Wzniesiony w 2.poł. XV w. stanowi typowy dla Pomorza Zachodniego przykład niewielkiego późnogotyckiego kościoła wiejskiego. O niezwykłych walorach zabytku decyduje przede wszystkim cykl powstałych w przededniu reformacji ściennych malowideł figuralnych, będący świadectwem przenikania się elementów późnogotyckich i wczesnorenesansowych. Cenne...

Read More