Rok liturgiczny /kościelny/

Rok liturgiczny – co to jest, ile trwa? Kalendarz liturgiczny Z biegiem roku Kościół odsłania całe misterium /tajemnica/ Chrystusa, począwszy od Wcielenia i Narodzenia aż do Wniebowstąpienia, do dnia Zesłania Ducha Świętego oraz oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pańskiego. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 102) Co to jest rok liturgiczny? Rok liturgiczny, nazywany także rokiem kościelnym bądź Rokiem Pańskim (a.d. – Anno Domini),...

Read More

Ciemnica

Ciemnica Ciemnica – ciemne więzienie. W liturgii Kościoła katolickiego oznacza specjalną kaplicę lub ołtarz, odpowiednio przygotowany dla przechowywania Najświętszego Sakramentu od zakończenia liturgii Wieczerzy Pańskiej aż do liturgii Wielkiego Piątku. W swoim znaczeniu symbolicznym nawiązuje do uwięzienia Pana Jezusa. Jego początków należy szukać w VIII wieku, kiedy to chleb Eucharystyczny konsekrowany w Wielki Czwartek zawijano w dwa kawałki płótna i składano na ołtarzu....

Read More

Zmartwychwstanie Pańskie

http://parafia-weltyn.pl/wp-content/uploads/2022/04/Zmartwychwstal-Pan-i-zyje-dzis.mp4 Alleluja. Jezus Chrystus Zmartwychwstał Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali...

Read More

Wielki Tydzień

Wielkanoc 2022 WIELKI TYDZIEŃ Co oznaczają dni Wielkiego Tygodnia? Niedziela Palmowa Liturgia rozpoczyna się od odczytania Ewangelii opisującej wjazd Jezusa do Jerozolimy. Kolejnym punktem liturgii jest obrzęd poświęcenia symbolicznych palm przyniesionych przez wiernych. Zwieńczeniem liturgii słowa jest uroczyste odczytanie lub odśpiewanie słów z Ewangelii opisującej mękę i śmierć Chrystusa. Odczytanie jej z podziałem na role ma na celu przybliżenie wiernym męki Jezusa, a...

Read More

Któryś za nas, cierpiał rany…

„Któryś za nas cierpiał” – przesłanie Wielkiego Postu Każdego roku w Wielkim Poście Kościół przypomina o wielkiej miłości Boga do człowieka. Korona z cierni na głowie, bicie, plucie, wyszydzanie,przeklinanie – to tylko część tego, co przeżył Jezus podczas swej męki. I jeszcze śmierć na krzyżu – najbardziej haniebna kara tamtych czasów. Jezusdobrowolnie przyjmuje cierpienie zadawane przez żołnierzy i tłum. Zarówno to fizyczne, jak i duchowe. Jako Syn Boży miał moc, aby się...

Read More