LITURGIA SŁOWA

Liturgia słowa 

Części, opis, znaczenie

Liturgia słowa jest drugą z kolei z czterech części, na jakie dzieli się msza święta. Najpierw mamy więc obrzędy wstępne, następnie właśnie liturgię słowa, po niej następuje liturgia eucharystyczna, a na końcu znajdują się obrzędy zakończenia.

Liturgia słowa największy nacisk kładzie na Słowo Boże – na Jego zrozumienie przez wiernych i przypomnienie, iż treści, które ze Sobą niesie, są ciągle aktualne, gdyż cechują się uniwersalnością. Słowo, które ma ogromne znaczenie w chrześcijaństwie, reprezentowane jest w tej części liturgii głównie przez fragmenty Pisma Świętego, które służą tutaj za bazę do dalszego rozważania elementów liturgii słowa.

Liturgię słowa otwiera pierwsze czytanie, najczęściej zaczerpnięte ze Starego Testamentu lub z Dziejów Apostolskich. Zdarza się także, iż czytanie pochodzi z Apokalipsy św. Jana. To czytanie nie musi być wykonywane przez osobę duchowną. Bardzo często zdarza się, iż np. dzieci są wykonawcami tej czynności. Po pierwszym czytaniu mamy psalm responsoryjny, którego treść jest zazwyczaj dobrana tematycznie do pierwszego czytania. Po nim następuje drugie, które jest zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich, Listów bądź Apokalipsy.

Dalej następuje sekwencja, która pojawia się jednak wyłącznie na Wielkanoc i w Święto Zesłania Ducha Świętego, a po niej aklamacja, czyli znane „Alleluja”. Jeśli mamy Wielki Post albo Adwent, zamiast „Alleluja”, śpiewamy „Chwała Tobie Słowo Boże” lub „Chwała Tobie Królu Wieków”. Dalej następuje czytanie Ewangelii. Nie może tego robić żadna osoba świecka. Jeśli czytać ma diakon, kapłan najpierw musi go pobłogosławić, jeśli zaś czytającym jest sam ksiądz, odmawia on specjalną modlitwę przed przystąpieniem do czytania.

Później następuje homilia bądź kazanie. Pierwszy termin oznacza mowę księdza, która tematycznie nawiązuje do przeczytanych właśnie fragmentów Biblii, kazanie jest natomiast bardziej okolicznościowe. Po przemowie księdza mamy wyznanie wiary, czyli Credo. Niekoniecznie musi mieć ono długą formę, czasem jest zastępowane pytaniami księdza typu: „Czy wierzysz…?”, „Czy wyrzekasz się…?” i odpowiednimi odpowiedziami wiernych.

Liturgię słowa kończy modlitwa wiernych zawierająca wezwania i prośby w konkretnych intencjach, np. za zmarłych, za księży, za pokój na świecie, za chorych i cierpiących itd.