Co to są Czytania?

Pierwsze czytanie

Pierwsze czytanie w ciągu roku, w Adwencie i Wielkim Poście jest dobrane ze Starego Testamentu. Wyjątek stanowi Okres Wielkanocny, kiedy to czyta się fragmenty Nowego Testamentu, mówiące o rozwijaniu się Kościoła pierwszych wieków. Te fragmenty Pisma świętego pisane przez proroków, ich uczniów lub wielkich pisarzy Narodu Wybranego mają nas pouczyć o tym, że Bóg stale interesuje się losami swojego Narodu, okazuje mu miłość, gdy postępuje on sprawiedliwie, a dopuszcza karę wtedy, gdy oddala się od Boga.

Drugie czytanie

W drugim czytaniu, pochodzącym z Nowego Testamentu, przemawia do nas przeważnie Apostoł. Te fragmenty pochodzą najczęściej z listów świętego Pawła lub innego z Apostołów, z Dziejów Apostolskich lub Apokalipsy. Mają nam ukazać działanie Bożej łaski w Kościele. Mają nam powiedzieć, że Jezus Chrystus jest stale obecny wśród swoich uczniów.

Jednocześnie fragmenty Nowego Testamentu mówią nam o wielu rzeczach, które związane są z naszym codziennym życiem, postępowaniem. Z jednej strony ukazują zło, którego nie powinniśmy czynić, a z drugiej strony dobro, do którego jesteśmy powołani. I znów po słowach lektora „Oto Słowo Boże”, odpowiadamy „Bogu niech będą dzięki”, wyrażając Bogu nasze uwielbienie, za „wielkie rzeczy, które nam uczynił”, mówiąc do nas.

Kto może czytać czytania?

Czytanie zazwyczaj czyta ministrant Słowa Bożego lub lektor – może być nim osoba świecka, po odpowiednim przygotowaniu. W czytaniu czytań mogą wziąć więc udział wszyscy parafianie, chyba że nie ma osoby, która podejmie tę posługę – wtedy czytania powinien przeczytać kapłan.

Wyjątkiem wśród czytań Liturgii Słowa jest Ewangelia – tę może przeczytać (zaśpiewać) tylko biskup, kapłan lub diakon.

Kto może czytać czytania?

Czytanie zazwyczaj czyta ministrant Słowa Bożego lub lektor – może być nim osoba świecka, po odpowiednim przygotowaniu. W czytaniu czytań mogą wziąć więc udział wszyscy parafianie, chyba że nie ma osoby, która podejmie tę posługę – wtedy czytania powinien przeczytać kapłan.

Wyjątkiem wśród czytań Liturgii Słowa jest Ewangelia – tę może przeczytać (zaśpiewać) tylko biskup, kapłan lub diakon.

Dlaczego raz są dwa czytania, a raz jedno?

W dni powszednie w czasie Liturgii Słowa słyszymy 2 czytania biblijne. Pierwsze – ze Starego lub Nowego Testamentu oraz czytanie z Ewangelii. Pierwsze czytanie w dni powszednie okresu zwykłego jest odczytywane w cyklu dwuletnim (rok I w latach nieparzystych, np. w 2021 i rok II w latach parzystych), tzn., że to samo czytanie usłyszymy co 2 lata. Ewangelia pozostaje niezmienna.

W liturgii niedziel i uroczystości są 3 czytania biblijne odczytywane w cyklu trzyletnim (rok A, B, C). Pierwsze czytanie jest ze Starego Testamentu, drugie z Nowego a trzecie to Ewangelia.

Święta i uroczystości mają własne czytania. Warto wspomnieć tu chociażby na Liturgię Wigilii Paschalnej, podczas której usłyszeć można aż 9 czytań.