IV. Emaus

Emaus – miasto – 11kilometrów na północny zachód od Jerozolimy.

To właśnie tu Kleofas i Symeon rozpoznać mieli zmartwychwstałego Pana po prostym geście łamania chleba. „O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając do Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” Łk 24,25-27

 1. Sobczak Barbara – zelatorka
 2. Baczewska Roksana
 3. Ciasnocha Kazimiera
 4. Dudzińska Stanisława
 5. Godlewska Katarzyna
 6. Kucharska Wanda
 7. Kuśmirek Grażyna
 8. Miedzińska Bożena
 9. Papiernik Krystyna
 10. Puchała Ewelina
 11. Siwek Barbara
 12. Siwek Jolanta
 13. Siwek Wiesława
 14. Sobczak Anna
 15. Sobczak Urszula
 16. Szkutnik Zofia
 17. Zakrzewska Barbara
 18. Zimecka Beata
 19. Żygadło Agata
 20. Żygadło Halina