Zmartwychwstanie Pańskie

Alleluja. Jezus Chrystus Zmartwychwstał

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.

Mt 28,1-10

Zmartwychwstanie Pańskie to wspomnienie najważniejszego dla chrześcijan wydarzenia i prawdy o tym, że Chrystus zmartwychwstał trzeciego dnia ,powstał z grobu. Jest to fundament wiary i jednocześnie podstawa wszelkiej radości chrześcijańskiej, bo Chrystus, który przeszedł granicę śmierci – zmartwychwstał. Zszedł do otchłani po to, żeby wszystkich z tej otchłani wyciągnąć[…]. Zmartwychwstanie mówi o tym, że nasze życie nie kończy się tu na ziemi, a pusty grób otwiera nową perspektywę