Żywy Różaniec

Duchowa Rodzina

W kilku objawieniach  Matka Boża wskazała modlitwę różańcową, jako najbardziej potrzebną ludzkości.

Matko Różańcowa módl się za nami

Różaniec przynosi wiele korzyści duchowych:

  • Pomaga w modlitwach i dobrych uczynkach Duchowej Rodziny.
  • Każdy kto odmawia codziennie :

                 jedno „Ojcze nasz”,

10 „Zdrowaś Maryjo”,

jedno „Chwała Ojcu”   

zasługuje na taką samą łaskę, jakby odmówił cały Różaniec.

Róża z 20 osób złożona – rzeczywiście odmawia cały Różaniec, ofiarowując komuś pięć minut swojego życia.

Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka.

Członkowie Żywego Różańca – mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich.

Wielbią i naśladują Maryję

Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka, którzy mają obowiązek pilnowania zmiany tajemnic różańcowych – co miesiąc. Zmiana tajemnic odbywa się  przez losowanie albo  w porządku kolejnym. Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji – za żywych i umarłych. Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca Świętego.

Zapraszamy chętnych do wspólnego odmawiania różańca

(zgłoszenia przez telefon 601652338)

INTENCJE RÓŻAŃCOWE 
maj 2021  Intencja parafialna: 
Zmiana tajemnic różańcowych z intencją o opiekę Maryi dla nas na trudne czasy

Modlitwa „Pod Twoją obronę”

 Tajemnice Radosne – Poniedziałek i Sobota

Tajemnice Światła – Czwartek

Tajemnice Bolesne – Wtorek i Piątek

Tajemnice Chwalebne – Środa i Niedziela

Najświętsza Maryja Panna Różańcowa

Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r. Sułtan turecki Selim II (syn sułtana Sulejmana i Hürrem) pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską.

bitwa pod Lepanto

Bitwa pod Lepanto (fragment), Andries van Eertvelt 

Ówczesny papież – św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej – usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając jej swą troskę podczas odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę.

Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 27 tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do niewoli. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej i zezwolił na jego obchodzenie w tych kościołach, w których istniały Bractwa Różańcowe. Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół.

W roku 1883 Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie „Królowo Różańca świętego – módl się za nami”, a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.

Królowa wełtyńska