Pismo Święte

Czytania – Niedziela

14 kwietnia Rok liturgiczny: B/II kliknij

Wprowadzenie do Liturgii Słowa na niedzielę 14 kwietnia

W dzisiejszej Ewangelii będziemy świadkami, jak Jezus przekonuje Apostołów, że prawdziwie zmartwychwstał i że żywy stoi przed nimi. Naucza uczniów, że „musiał” umrzeć i nakazuje im, aby w imię Jego śmierci i zmartwychwstania głosili „nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom”.

Apostoł Piotr w pierwszym czytaniu powtarza to co słyszał od Zbawiciela: że On musiał umrzeć, a następnie zmartwychwstać. Apostoł wzywa Izraelitów, aby wykorzystali śmierć i zmartwychwstanie Jezusa dla własnego zbawienia: „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”.

Wsłuchajmy się w proklamowane dziś do nas Słowo Boże, abyśmy mogli spotkać Zmartwychwstałego Pana i Zbawcę.

CO TO JEST LITURGIA SŁOWA?

Czytania

Psalm

Ewangelia

Modlitwa wiernych

HYMN DO BIBLII

Ci, którzy czytają Pismo Święte, umacniają swoją wiarę; ci, którzy na modlitwie biorą często do ręki tę Księgę i karmią się nią codziennie, stopniowo zaczynają rozumować w sposób nadprzyrodzony. Ich sądy i pragnienia stają się nadprzyrodzone i ukształtują się jako ludzie, o których Duch Święty mówi: „Sprawiedliwy żyje z wiary”. bł. Jakub Alberione

Cytaty z Pisma Świętego, które podnoszą na duchu

Strzępy Pisma Świętego, które odmieniają życie