Wirów

Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1345. Wieś należała do cystersów z Kołbacza. Po sekularyzacji w 1628 r. przeszła na własność domeny kołbackiej. Dane statystyczne z 1628 r. wymieniają istnienie w Wirowie gospodarstwa młynarza , który uposażony był jednym łanem, 5 gospodarstw chłopskich , 3 pasterskich i 2 pracowników folwarcznych, każde półłanowe oraz rzemieślnika, który nie posiadał ziemi. W 1700 r. wieś posiadała 3 zasiedlone gospodarstwa. Z końcem XVIII wieku, oprócz wolnego sołtysa, istniało 6 chłopskich gospodarstw i jedno chałupnicze.

Ponadto w tym czasie we wsi znajdował się kościół i szkoła. Mapa z 1822 r. potwierdza istnienie młyna. W latach 60. XIX w. Wirów był wsią kościelną (kościół filialny parafii w Sobieradzu ) z ziemią sołtysią, 6 gospodarstwami chłopskimi, młynem, szkołą i kuźnią .