WIELKI CZWARTEK

Wielki Czwartek – pamiątka ostatniej wieczerzy

To dzień dwóch sakramentów: Najświętszego Sakramentu i kapłaństwa. Obydwa te sakramenty zostały przez Jezusa ustanowione w czasie Ostatniej Wieczerzy. To w tym dniu chyba w sposób szczególnie głęboko doświadczymy duchowego głodu i tęsknoty za Eucharystią. Może nasze oddalenie od Niej sprawi, że ją pokochamy jeszcze bardziej i że kiedyś, gdy znów będziemy mogli swobodnie uczestniczyć we Mszy św., z większą miłością ją przyjmiemy.

Sposób przeżycia Mszy św. przez wiernych będzie w tym dniu podobny do tego, jak uczestniczą w Eucharystii niektórzy chorzy od wielu tygodni, miesięcy, a może i lat, zmuszeni z racji osłabienia wiekiem i choroby do pozostania w domu może to pozwoli lepiej zrozumieć nam los ludzi chorych.

Myśli praktyczne

Poza uczestnictwem w transmisji Mszy Świętej proponuję:

  • wspomnieć swoją pierwszą Komunię Świętą. Może warto wyciągnąć w tym celu zdjęcia rodzinne z własnej pierwszej Komunii Świętej lub swoich dzieci czy wnuków.
  • Można wspomnieć swoich znajomych kapłanów, tych, którzy udzielili nam sakramentów świętych; można pomodlić się za nich (i tych żywych, i zmarłych) oraz za tych, którzy może przeżywają jakiś kryzys związany z epidemią.
  • Do modlitw można dołączyć modlitwę za kleryków z seminarium oraz tak ważną modlitwę o nowe powołania kapłańskie.
  • Można znajomym kapłanom wysłać życzenia i pozdrowienia (sms-em, e-mailem, , które na pewno będą źródłem radości w tym trudnym czasie odseparowania wiernych od duszpasterzy.