Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało

Niepojęte, niezrozumiałe.
Bóg nas karmi swoim ciałem.

Taką nam ucztę zgotował…
bo do końca nas umiłował.

Wszystko daje mi za darmo,
a ja.. ja proch marny

kryję się za fałszywą skromnością,
żeby nie dotknąć Jego miłości.

I o krok podejść nie umiem.
Nie chcę, czy nie rozumiem.

– nigdy nie zrozumiesz tego
jak nie zasiądziesz do stołu Pańskiego.

 

Szedłem z Tobą Panie
ulicami wioski,
cichy i beztroski.

Szedłem z Tobą Panie
śmiało ramię w ramię.
Co za zaszczyt dla mnie.

Co za wielka łaska.
Sam Bóg z nieba dzisiaj
nas odwiedzić przyszedł.

Drzewa stały dumnie
hymn Bogu śpiewając
jakby ruszyć chciały

Gdy płonęła hostia
złotą aureolą
Ciała i Krwi Twojej.

A kwiaty przydrożne
kłaniały się nisko
zazdroszcząc tym w koszyczkach.

I słońce nad nami
śpiewało radośnie …
Któż to u nas gości ?

Teraz dzień się chyli,
noc już w progu staje.
Zostań z nami Panie.