TRIDUUM PASCHALNE PRZEBIEG

TRIDUUM PASCHALNE PRZEBIEG.

Obchody rozpoczynają się wieczorną mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, celebrowaną w

WIELKI CZWARTEK, a kończą – nabożeństwem nieszporów w Niedzielę Wielkanocną. W Wielki Czwartek upamiętnia się Ostatnią Wieczerzę Chrystusa i jego uczniów oraz podkreśla się znaczenie dwóch Sakramentów – Kapłaństwa i Eucharystii.
Tuż po wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament jest przenoszony do tzw. kaplicy przechowania (ciemnicy), gdzie odbywa się adoracja.
Na pamiątkę modlitwy Jezusa w ogrodzie oliwnym, a następnie jego pojmania i uwięzienia, adoracja trwa np. do Apelu Jasnogórskiego. Wyraża ona wdzięczność wiernych za dar ustanowienia eucharystii. W czasie czuwania wierni rozmyślają nad ostatnimi chwilami Jezusa przed męką i śmiercią na krzyżu.

WIELKI PIĄTEK to dzień śmierci Chrystusa. Tego dnia nie odprawia się Mszy świętej. W kościołach odprawiona zostanie tylko Liturgia Męki Pańskiej. W jej trakcie adorowane jest drzewo krzyża, które staje się znakiem zbawienia. Po zakończeniu liturgii następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu i przeniesienie go do symbolicznego Grobu Pańskiego.

 Mszy świętej nie ma także w WIELKĄ SOBOTĘ. Tego dnia wierni święcą pokarmy i odwiedzają Groby Pańskie. Wieczorem gromadzą się na Liturgii Wigilii Paschalnej, która zalicza się już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

W trakcie nabożeństwa święcony jest ogień i woda. Wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Zabrzmi też radosne Alleluja,  o 06.00 na Rezurekcji /Zmartwychwstaniu/ w kościołach zabrzmią dzwony.