Talent

Ile był wart 1 talent? Czy wiecie ile wart był jeden biblijny talent? Było to 6000 drachm czyli 6000 dniówek. Średnio licząc 20 lat pracy albo też równowartość 33 kg złota. Talent to nasza zdolność, której nie możemy zmarnować, nie możemy nie zrobić z niej użytku.

Gorzej wypadamy gdy przyjrzymy się jej praktycznemu zastosowaniu w naszym codziennym życiu. Ile masz talentów? Dziesięć, pięć lub jeden. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, czy je rozwijasz i puszczasz w obieg. A im więcej talentów, tym większa odpowiedzialność: „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą (Łk 12, 48)