SŁOWO MODERATORA – RÓŻANIEC NA TRUDNE CZASY 2022

SŁOWO MODERATORA KRAJOWEGO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
NA MIESIĄC RÓŻAŃCOWY 2022 – Z MARYJĄ DLA POLSKI
„Uczynić Różaniec modlitwą wszystkich” – bł. Paulina Jaricot
Od wieków miesiąc październik poświęcony jest Najświętszej Maryi Pannie i pięknej modlitwie różańcowej, która w swojej prostocie może być modlitwą wszystkich. Jest to modlitwa nie tylko prosta, ale pod każdym względem kompletna. W różańcu łączą się i uzupełniają wszystkie rodzaje modlitwy:
pochwała, dziękczynienie, uwielbienie, przebłaganie, wstawiennictwo i błaganie. Wielki czciciel Maryi, Papież różańca – Leon XIII mówił, że Różaniec to „streszczenie całej Ewangelii” i „skrót całej religii
chrześcijańskiej”.
W dzisiejszych niełatwych czasach, Różaniec zaczyna kojarzyć się z modlitwą, która może zmienić oblicze ziemi. Niestety – trzeba przyznać, że coraz mniej ludzi młodych i starszych chce się angażować wpisując się ochoczo do struktur Żywego Różańca. Z drugiej strony jednak możemy zauważyć, że Różaniec wciąż jest żywy w Kościele i pociąga nowe osoby. Zróbmy wszystko co w naszej mocy, by różaniec w naszych środowiskach, rodzinach, parafiach i wspólnotach stał się modlitwą wszystkich.
Arcybiskup Wacław Depo delegat KEP ds. Żywego Różańca w swoim apelu na temat Suplikacji przypomina nam, że „W słowach: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas, Panie!” streszcza się wszystko, czego w tych niezwykłych czasach dane nam jest doświadczyć: „morowe powietrze” pandemii,
głód, którego groźba staje dziś przed wieloma zakątkami świata, ogień pożogi, który trawi miejsca dotknięte katastrofalną suszą, wreszcie wojna, która toczy się tuż za naszą granicą. Wszystko to przestaje być tylko teorią lub wspomnieniem dawnych czasów, a staje się rzeczywistością tu i teraz. Wojny dzisiaj, to nie tylko
militarne starcia armii i walka z użyciem broni, ale także wojny na gruncie moralnym, ideologicznym czy politycznym, wojny o dusze ludzi i suwerenność narodów”.
Dla nas największej wspólnoty Różańcowej w Polsce i na świecie – Żywy Różaniec ma stać się codziennym chlebem i okazją, by w tej modlitwie gorliwie prosić Boga i Jego Matkę o ratunek dla nas, dla rodzin, dla
Polski i całego świata. Trzeba nam być listonoszami potęgi modlitwy różańcowej i z ufnością wołać w tych wszystkich intencjach, które potrzebują naszego omodlenia. Warto też w roku wyniesienia na ołtarze założycielki dwóch wielkich dzieł w Kościele Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca skorzystać z przygotowanego Misterium o błogosławionej
Paulinie Jaricot, które może być ubogaceniem diecezjalnych pielgrzymek, a także nabożeństw parafialnych.
Wykorzystajmy Październik, a potem każdy kolejny dzień, by Różaniec uczynić codziennym duchowym chlebem tak, by stawał się on pokarmem dla wszystkich.
Z darem modlitwy –  Moderator Krajowy Żywego Różańca
ks. dr Jacek Gancarek
Częstochowa, 15 wrzesień 2022 r