Róża różańcowa

Róża różańcowa

Mianem tym określa się wspólnotę 20 osób, z których każda odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca Świętego w wybranej intencji i tajemnicy. Najczęściej połączona jest ona z rozważaniem. W ten sposób każdego dnia odmawiany jest cały Różaniec. Jakie są zasady róży różańcowej? Pierwszego dnia miesiąca zmianie ulega tajemnica. Ich porządek jest następujący: Radosne, Światła, Bolesne oraz Chwalebne. Odpowiadają one przebiegowi życia Jezusa Chrystusa na Ziemi. Na czym polega róża różańcowa? Kluczową rolę odgrywa w niej animator, który nadaje jej świętego patrona i przypomina o comiesięcznej zmianie tajemnic. Każdy członek róży różańcowej ma możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Aby było to możliwe, niezbędne jest odmówienie przypisanej dziesiątki różańca danego dnia oraz pozostawanie w stanie łaski uświęcającej, co związane jest z regularną spowiedzią stanowiącą gwarancję braku przywiązania do jakiegokolwiek grzechu ciężkiego.

Program duchowy róż Żywego Różańca obejmuje między innymi wspieranie misyjnej działalności Kościoła, troskę o wierność nauczaniu Kościoła, wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Boskiej, krzewienie modlitwy różańcowej oraz troskę o wzrost wiary w ludzkich duszach.