Przymierze Miłosierdzia w Szczecinie

Wspólnota Przymierze Miłosierdzia

w Szczecinie powstała w październiku 2008 roku podczas rekolekcji Talitha Kum prowadzonych przez misjonarzy ze wspólnoty Przymierza Miłosierdzia z Brazylii. Jesteśmy grupą charyzmatyczną i chcemy rozpoznawać i posługiwać darami charyzmatycznymi, którymi Bóg obdarza nas dla wspólnego dobra.

„Kiedy zaś dopełniło się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi na ziemi, zesłany został w dzień Zielonych Świąt Duch Święty, aby Kościół ustawicznie uświęcał i aby w ten sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym Duchu dostęp do Ojca. On to właśnie jest Duchem życia, czyli źródłem wody tryskającej na żywot wieczny; przez Niego Ojciec ożywia ludzi umarłych na skutek grzechu, zanim śmiertelne ich ciała wskrzesi w Chrystusie”.
Lumen Gentium

Charyzmaty ukazują się w działaniu. Nasze działanie jest wyznaczane przez dwa główne cele, którymi są: modlitwa i czyny miłosierdzia

Czym jest i czym pragnie być Wspólnota Przymierza Miłosierdzia?
– jednością młodych w Bogu;
– życiem, zaangażowaniem, nadzieją i pragnieniem;
– ewangelizacją świeckich przez świeckich;
– Kościołem w praktyce, okazją do wychodzenia do różnych ludzi;
– niesieniem Miłosierdzia Boga do wszystkich miejsc.