Październikowy różaniec

Maryja wybrana przez Boga na Matkę Jego Syna Jezusa Chrystusa doznaje
w Kościele szczególnej czci. Przejawia się ona zarówno w kulcie liturgicznym
jak i pobożności prywatnej. W pobożności ludowej spotyka się często prze-
konanie, że do Maryi nie tylko można ale trzeba się modlić, ponieważ może
Ona wyprosić wszystko.
Rozpoczynamy nowy, kolejny w roku miesiąc Maryjny.

Jest on szczególny z wielu powodów. Przede wszystkim, patrząc na zmiany w porach
roku, zaczynamy zmierzać do intensywniejszej zadumy i refleksji nad losem
człowieka. Tak jak przemija wszystko w przyrodzie, tak i w naszym życiu.
Przychodzą chwile, kiedy zastanawiamy się, kim jesteśmy i jaki jest cel życia.
Jest okazja, aby zrozumieć, że czas przeżyty już się nie wróci. Nie ma więc
potrzeby i sensu rozważać o swoich błędach, niewykorzystanych szansach
i okazjach do czynienia dobra.
Patrzeć w przyszłość. Kreować w swoim życiu rzeczywistość dobra. Tego
dobra, którego może nikt nie zobaczy ani nikt za nie nas nie doceni. Tego
dobra czynionego z czystej intencji czyli tylko na większą chwałę Boga. Poza
czynieniem dobra ważną sprawą staje się w życiu chrześcijanina uświęcenie
czasu. Dopiero wtedy, gdy czas uświęcimy, możemy uznać prawdę, że przeżyty
czas nie został zmarnowany.
Kościół proponuje nam szczególny sposób uświęcenia czasu. Każdego
roku podkreśla modlitwę różańcową jako sposób modlitwy za pośrednictwem
naszej Matki Maryi. Istotą kultu Maryjnego jest działanie Boga w Maryi i Jej
odpowiedź na to działanie. Z naszej strony wielbimy Boga za to co w Maryi
i przez Maryję uczynił dla nas. Przez Różaniec dokonuje się to uwielbienie
Boga przez Maryję. Rozważając tajemnice różańcowe, mamy możliwość wejść
w misterium życia Pana Jezusa.
Bóg wybrał Maryję, aby jako Służebnica Pańska ukazywała nam Jezusa.
Modlitwa różańcowa jest więc poszukiwaniem Jezusa. Na tej drodze razem
kroczymy tak jak Maryja do świątyni jerozolimskiej, aby tam Go odnaleźć.
Przeżyjmy ten różańcowy czas na modlitwie. Niech nie zabraknie na nabożeństwach dzieci i młodzieży.

Potrzeba nam tego październikowego skupienia, aby zrozumieć, że tylko czas uświęcony modlitwą, myśleniem o Chrystusie
i o swoim zbawieniu posiada sens najgłębszy z możliwych.
Maryjo, Matko Różańca Świętego, módl się za nami.