Pasterka 2021 Wirów 22.00 ; Wełtyń Północ

PASTERKA 2021 Zadziwienia, które w sercu człowieka wywołuje każda Pasterka „w Bożej miłości wszystko jest bez zmian”.

Siostry i Bracia, pozwólcie, że W TĘ ŚWIĘTĄ NOC zaproszę was do wsłuchania się w zadziwienia, które w moim i Twoim sercu, wywołuje każde Boże Narodzenie świętowane w czasie Pasterki, a w sposób szczególny tej nocy, Anno Domini 2021

 1. Każda Pasterka to tajemnica Chrystusa, która coraz bardziej nas zadziwia i fascynuje, ponieważ
  Bóg, chcąc się narodzić, wybrał ludzką rodzinę, którą On sam stworzył, powołał do istnienia, utworzył, rodzinę zamieszkałą na peryferiach Rzymskiego Imperium, a więc nie w Rzymie, nie w cesarskich, czy królewskich pałacach, ale na rubieżach, przez nikogo nie zauważonych. Umieścił ją w zagubionej mieścinie, w Betlejem. Właśnie stamtąd, od tej peryferii wielkiego Imperium rozpoczęła się najświętsza i największa historia – historia Jezusa pośród ludzi.
 2. Każda Pasterka – tajemnica Chrystusa, coraz bardziej zadziwia i fascynuje, ponieważ,
  Narodzenie Chrystusa, dokonane w ogromnym ukryciu, niemal w całkowitej tajemnicy, stało się świętem powszechnym, wykraczającym swoim oddziaływaniem daleko, daleko poza świat chrześcijański.
 3. Każda Pasterka – tajemnica Chrystusa, coraz bardziej zadziwia i fascynuje, ponieważ,
  mimo wszystko, na kilka dni przemienia ona oblicze ziemi, a ludzie, różnymi racjami powodowani, zmieniają styl życia. Czymś oczywistym staje się wołanie o pokój, o pojednanie, o więcej życzliwości wokół nas. Chyba wszyscy czujemy, że tej wzajemnej życzliwości jest więcej. Ludzie udają się w podróż, chcąc być z bliskimi, składają sobie życzenia, wręczają sobie prezenty. Czynią to nawet Ci, co nie wierzą w Chrystusa. Oni też świętują.
 4. Każda Pasterka, tajemnica Chrystusa, coraz bardziej zadziwia i fascynuje, ponieważ
  dzięki temu, że opowiadana jest historia Bożego Narodzenia, ta prawda, iż „Słowo stało się Ciałem”, Bóg stał się człowiekiem, wzrasta świadomość powszechnego braterstwa, powszechnej godności człowieka – bez względu na różnice kulturowe, rasowe, społeczne, czy intelektualne. Przynajmniej, tak być powinno. I tak niech będzie w naszej Parafi – w Wełtyniu i Wirowie i pośród wszystkich nas. Amen.