Nowy Rok Szkolny i Ewangelizacji 2023

Z Jezusem i Maryją w Nowy Rok Szkolny

Dzieci i młodzież weszły już w swoją rzeczywistość – w nowy rok szkolny. Jest to bardzo ważny odcinek życia człowieka, rzutujący na jego przyszłość, i dlatego traktujemy go poważnie. Początek roku szkolnego to nie tylko uroczyste akademie, apele, rady pedagogiczne, konferencje w szkołach, ale czas ważny również dla naszych rodzin, zwłaszcza tych, których dzieci przekraczają próg szkolny po raz pierwszy, rozpoczynają naukę w gimnazjum czy w szkole średniej. To czasem ogromne novum w życiu rodziny – nieraz trzeba nawet zmienić harmonogram pracy, żeby zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do szkoły, pomoc w nauce itp. Jesteśmy też świadkami wielu szkolnych „nowości”, np. mundurki szkolne, które – jak się wydaje – są na ogół dobrze przyjmowane zarówno przez rodziców, jak i przez uczniów.
Szkoła to kształtowanie osobowości, charakteru, więc patrząc perspektywicznie, niezwykle ważna w szkole jest katechizacja. Lekcje religii powinniśmy traktować co najmniej na równi z innymi przedmiotami. Czasami, niestety, w rodzinach nie ma dobrego nastawienia wobec nauki religii. Nauczanie o Bogu, nauczanie moralności chrześcijańskiej wymaga też świadectwa i prawdziwego umiłowania tego, co Chrystusowe. Szczególne znaczenie ma zatem czas przygotowania do I Komunii św. czy bierzmowania. Należy wtedy – zwłaszcza w tym pierwszym przypadku – zachęcać rodziców do uczestniczenia w przygotowaniu do tej uroczystości.
W nowym roku szkolnym zwróćmy uwagę na znaczenie wartości ewangelicznych dla większej chwały Bożej.

To najpiękniejszy cel, jaki można sobie postawić w nowym roku szkolnym. xb