Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Czy wiesz co się wydarzyło tej nocy ?

Biegnij szybko do grobu,  może zdążysz jeszcze przed Marią Magdaleną.  Biegnij może będziesz pierwszy który przekaże na cały świat tego niezwykłego „news-a”  Będziesz najgłośniejszy w mediach,  otrzymasz nagrodę,  będzie to dobrym krokiem w twojej karierze zawodowej.  

A może cicho usiądziesz przed grobowcem na kamieniu,  ucałujesz skrawek całunu, na którym wciąż jeszcze rozbrzmiewa echo cierpień,  krzyk gwoździ i też twoja nadzieja,  nadzieja zbawienia.

I zawołasz wtedy za Magdaleną z pełną pokorą;  Pan mój i Bóg mój !

I to wystarczy do twojej kariery dobrego chrześcijanina.

 

         Gdy otworzyły się bramy niebios

         Niewiasty uniosły radosny głos :

         Ogrodniku stojący przy grobie,

         Nauczycielu,  gdzie byłeś, powiedz ?

         – Powiedz;  czym jest dla mnie Panie

         Dzisiaj Twoje zmartwychwstanie.