Parafialny Zespół Caritas

Nasz parafialny Caritas :

 1. Kucharska Wanda – przewodnicząca
 2. Żygadło Magdalena – zastępca
 3. Miedzińska Bożena
 4. Świtelska Grażyna                                                                                                                                                                                                                                            ___________________________                                                                                                Komu świadczą pomoc Parafialne Zespoły?
  • osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym;
  • rodzinom wielodzietnym żyjącym w ubóstwie;
  • osobom ubogim;
  • matkom samotnie wychowującym dzieci;
  • ludziom uzależnionym, którzy tej pomocy potrzebują i jej pragną;
  • osobom samotnym potrzebującym opieki.

  Działalność charytatywną Zespół organizuje przez:

  Wsparcie duchowe

  1. odwiedziny
  2. nawiązanie rozmowy
  3. wspólną modlitwę
  4. ewangelizację
  5. pomoc w dotarciu do kościoła itp.

  Pomoc materialną

  1. wsparcia finansowego, przyznawanego w gotówce
  2. przekazywanie darów rzeczowych

  Pomoc opiekuńczo-usługową

  1. odwiedzanie osób będących w potrzebie
  2. wykonywaniu różnych czynności domowych
  3. poprzez włączenie potrzebujących w różne akcje Caritasu.