Modlitwa o deszcz

Modlitwa o deszcz:
Boże, Stworzycielu Nieba i Ziemi, miłosierny Ojcze, który nieustannie troszczysz się o dobro człowieka, prosimy Cię, ześlij na ziemię życiodajny deszcz. Ustrzeż nas od niebezpieczeństwa głodu i ubóstwa, tak abyśmy mogli z jeszcze większym zaangażowaniem troszczyć się o dobra nieprzemijające. Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Moi Drodzy!

Jak dobrze wiecie, poważnym problemem, z którym obok epidemii muszą się zmagać nasi wierni, jest susza, zagrażająca uprawom i w konsekwencji zbiorom. Od kilku dni zanosimy do Boga modlitwy o deszcz podczas wieczornego nabożeństwa majowego.

Pokładając ufność w Bogu, zachęcam do dalszej wytrwałej modlitwy, szczególnie podczas nabożeństw majowych, zalecając jednocześnie, aby po każdej Mszy św. – odśpiewać suplikację i odmówić modlitwę następującej treści:

Modlitwa
Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, Ty wiesz najlepiej czego nam do życia potrzeba. Udziel nam deszczu, którego tak bardzo potrzebuje spragniona ziemia. Chleba codziennego daj nam i w tym roku, abyśmy radując się ziemskim życiem, z tym większą ufnością pragnęli pokarmu, który daje życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.