Modlitwa dziękczynna za dar Pisma Świętego

Modlitwa Dziękczynna za Dar Pisma Świętego

O Jezu, Boże wiekuisty,

Dziękuję Ci za niezliczone łaski i

dobrodziejstwa Twoje

Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia

ku Tobie Boże

za te drobiny Słowa, dane mi od Ciebie…

Każda kropla krwi mojej niech krąży dla Ciebie, Panie;

Dusza moja to jeden hymn uwielbienia Twego Słowa

Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego

Okazałeś nam przez Słowo Życia nicość i nędzę naszą,

które toną w wielkości Twojej

o Dobroci nieskończona, kto Cię godnie uwielbi – czy znajdzie się dusza,

która Ciebie rozumie w miłości?

Amen.