Wielki Post 2024 czasem pokuty i zbliżenia do Boga

Wielki Post to sprzyjający czas, by zbliżyć się do Pana Boga, by od Niego zaczerpnąć siłę i odwagę do dalszej drogi. To także czas większego otwarcia się na drugiego człowieka, zwłaszcza chorego, będącego w potrzebie, niedomagającego na ciele i duszy.

Okres liturgiczny Wielkiego Postu jest czasem przygotowania do właściwego przeżycia wielkich misteriów paschalnych. Ma nam pomóc w jeszcze większym otwarciu się na Boga i bliźniego. „Wielki Post to sprzyjający czas, by zbliżyć się do Pana Boga, by od Niego zaczerpnąć siłę i odwagę do dalszej drogi. Jednak, by móc to uczynić, należy zatrzymać się i uspokoić swoje wnętrze, które zwykle zanurzone jest w ferworze codziennych spraw oraz pochłaniających nas wydarzeń, także tych polityczno-społecznych”.

Chodzi o to, by Boga czcić nie tylko wargami, lecz być blisko Niego swoim sercem (por. Mk 7, 6). „Pan Bóg wyprowadza nas w tym wielkopostnym czasie na pustynię, by uczyć większego zaufania wobec Siebie i wobec planu, jaki On ma względem każdego z nas bez wyjątku. Chodzi o to, aby nie tylko wierzyć w Boga, bo w Niego przecież nawet szatan wierzy, ale by nauczyć się wierzyć Bogu, zaufać, że On naprawdę wie, co jest dla nas dobre. Wówczas Jego słowa będą dla nas prostym i jednoznacznym drogowskazem we wszystkich sprawach, w jakich przyjdzie nam podejmować decyzje”.

Wielki Post jest także czasem większego otwarcia się na drugiego człowieka, zwłaszcza chorego, będącego w potrzebie, niedomagającego na ciele czy duszy. „Zatrzymując się w codziennym biegu zaczynamy nagle zauważać także ludzi wokół nas, ich cierpienie, czasem niemoc, nieporadność, słabość. Może uda się dostrzec tych, którzy czekają na nasz czas i zainteresowanie, a także na konkretną pomoc.

W przeżywaniu Wielkiego Postu mogą być pomocne nabożeństwa wielkopostne, które proponuje nam Kościół czyli Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale.

Droga Krzyżowa – piątek 17.30

Gorzkie Żale – niedziela 12.40

Wirów Czwartek 17.00