Maryja wybrana przez Boga na Matkę Jego Syna Jezusa Chrystusa doznaje w Kościele szczególnej czci. Przejawia się ona zarówno w kulcie liturgicznym jak i pobożności prywatnej. W pobożności ludowej spotyka się często prze-konanie, że do Maryi nie tylko można ale trzeba...

czytaj dalej