Liturgia domowa – posiłek wielkanocny

LITURGIA DOMOWA
ŚNIADANIE WIELKANOCNE

Na stole umieszczamy paschał rodzinny lub świecę, baranka wielkanocnego oraz potrawy wielkanocne.
• Ojciec, matka lub inna wierząca osoba zapala świecę i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
• Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja

Ojciec, matka lub inna wierząca osoba czyta:

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 24, 36-43)

A gdy rozmawiali o tym, Jezus sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.

Ojciec, matka lub inna wierząca osoba mówi: Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy odpowiadają: Chwała Tobie, Chryste.

Po odczytaniu tekstu Ewangelii ojciec, matka lub inna wierząca osoba mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Następnie wszyscy mogą śpiewać pieśń wielkanocną:

1. Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał:
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał,
Alleluja, Alleluja!
2. Król niebieski k’nam zawitał,
Jako śliczny kwiat zakwitał:
Po śmierci się nam pokazał.
Alleluja, Alleluja!
3. Piekielne moce zwojował,
Nieprzyjaciele podeptał,
Nad nędznymi się zmiłował.
Alleluja, Alleluja!

Ojciec, matka lub inna wierząca osoba mówi: Kochani, wieść o zmartwychwstaniu Pana przemieniła Apostołów i napełniła wszystkich ogromną radością. Tę radość przeżywają wszyscy uczniowie Chrystusa przez wszystkie wieki. Niech ona będzie również i naszym udziałem. Życzę wszystkim i sobie tego, by Chrystus Zmartwychwstały stale był gościem naszego domu, a pokój, który przez swoje zmartwychwstanie ogłosił całemu światu, by gościł stale w naszych sercach. Na znak wzajemnej życzliwości i miłości, która jednoczy nas we wspólnotę, podzielmy się święconym jajkiem – symbolem życia. Ogarnijmy myślą cały świat i prośmy naszego Boga:
Wszyscy: Ojcze nasz…
Ojciec, matka lub inna wierząca osoba podaje każdemu z uczestników kawałek święconego jajka, po czym wszyscy zasiadają do stołu i spożywają przygotowane potrawy wielkanocne.

• Po śniadaniu ojciec, matka lub inna wierząca osoba mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
• Wszyscy odpowiadają: Przy łamaniu chleba. Alleluja

Módlmy się.
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Na zakończenie można zaśpiewać pieśń wielkanocną:

1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
Naród niewierny trwoży się, przestrasza,
Na cud Jonasza. Alleluja!
2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
Anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został,
Pan zmartwychpowstał. Alleluja!