Kościół w Wirowie

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ ANNY W WIROWIE

Kościół p.w. św. Anny, powstał w XIX w. w stylu neoromańskim, murowany z cegły ; Poświęcony 6. VI. 1946 r. ; Odpust: 26. VII.

Kościół filialny w Wirowie został wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku, prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej świątyni.

Jest to budowla na planie prostokąta, wybudowana z czerwonej cegły w stylu neoromańskim. Dawniej plac przykościelny spełniał rolę cmentarza, obecnie pozostał po nim tylko kamienny mur otaczający kościół.