DZIEŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Beatyfikacja Pauliny Jaricot jest okazją, by odkryć dzieło modlitewne, które stało się ukoronowaniem jej życia.

W niedzielę 22 maja br. odbyła się w Lyonie beatyfikacja założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca.

Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył kard. Luis Antonio Tagle, wysłannik papieski, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów. W homilii powiedział m.in.: „Jesteśmy zdumieni, jak bardzo Paulina Jaricot była uległa Duchowi Świętemu, który pobudzał ją do nowych pomysłów i inicjatyw na rzecz szerzenia Ewangelii i służby ubogim. Podążała przy tym za wielką tradycją duchową, misyjną i społeczną Kościoła w Lyonie”.

Autor publikacji przypomina we Wstępie (s. 4): „Dziś odmawia się tę modlitwę w tradycyjny sposób, na koronce, ale jest też wirtualny różaniec, różaniec w formie karty kredytowej, obrączki na palec czy też bransoletki na nadgarstek. Patrzymy na charyzmat Madzi Buczek i fenomen Podwórkowych Kółek Różańcowych. Spotykamy się z Różańcem Rodziców za Dzieci lub Krucjatą Różańcową za Ojczyznę, inicjatywą „Żywy Różaniec dla Misji”. I przywołuje słowa abp. Henryka Hosera: „przez różaniec wypływamy na głębię; na głębię tajemnicy człowieka, naszego życia, tajemnicy Boga, które spotykają się w tajemnicach różańcowych. Z różańca pojawia się siła powołania: Jezus powołuje ludzi do swego królestwa. Różaniec nam się jawi jako wielka sieć Boża, która zagarnia mnóstwo ryb i kieruje je ku Bogu. Te ryby właśnie niech będą dojrzałym owocem naszej modlitwy różańcowej za ratunek świata, bo świat potrzebuje tego ratunku”.

Beatyfikacja Pauliny Jaricot stanowi więc doskonałą okazją, by odkryć dzieło modlitewne, które stało się ukoronowaniem jej życia. Dzięki jej charyzmatowi zaczęły rozwijać się grupy połączone ideą czczenia Maryi i wypraszania łask poprzez wspólne odmawianie różańca. Róże Różańcowe istnieją w parafiach na całym świecie do dziś, obejmując modlitwą miesięczne intencje misyjne, które papież wyznacza na każdy rok. Bł. Paulina Jaricot mówiła o sobie, że jest w ręku Boga tylko małą „zapałką, która rozpala ogień”. Zakładając Stowarzyszenie Żywy Różaniec, chciała „uczynić różaniec modlitwą wszystkich”.

Ta niezwykle pomocna książka zawiera: opis życia i spuścizny Pauliny Jaricot, historię Żywego Różańca, omówienie idei wspólnotowej modlitwy, rozważania różańcowe, modlitwy. Jakże aktualne są dziś słowa „Hymnu Żywego Różańca”:

„Chryste, my krzyż swój codziennie dźwigamy, / Pomóż, bo sił brak i znów upadamy, / A chcemy dojść aż do ukrzyżowania / I być świadkami Twego zmartwychwstania”.