II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego

Twoje miłosierdzie
nie zna granic.
Każdy mój grzech, upadek
masz za nic.

I chociaż w ciemną śmierci dolinę
zejdę.
Ty mnie ocalisz
swoim miłosierdziem.

Zbierasz jak rozrzucone ziarna
synów marnotrawnych
Dajesz im siebie,
dajesz darmo.

Panie spraw, aby każdy
na zawsze zagościł
w oceanie Twego miłosierdzia,
w krainie Twojej miłości.