Grupa biblijna

Do Grupy biblijnej należą osoby pragnące głębiej poznać Boga, jego mądrość, miłosierdzie, prawdę o samym sobie, poprzez słowo bezpośrednio kierowane do nas, które jest zapisane na kartach biblii. „Wybraliśmy tę księgę z pośród tysięcy innych, jako tę najważniejszą, pewną, niezmienną, aczkolwiek jakże aktualną”. Wśród dzisiejszego natłoku informacji, zagubienia w wirze życia, niepokoju, grupa spotyka się się aby analizować wybrane fragmenty z Nowego i Starego Testamentu. Po każdym przeczytanym wersecie wierni dzielą się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami żywego słowa wokół siebie, a przede wszystkim słuchają siebie nawzajem.

Czytający u nas w niedziele :

Marika ; Maja /organistka/ ; Gabrysia ; Bogdan ; Bogusia ; Grażyna ; Ula ; Wacław ; Magdalena ; Mieczysław ; Marek /organista/

Zachętą do tego aby właśnie Biblia stała się tą najważniejszą księgą w Waszym życiu niech będą słowa z książki Romana Brandstaettera „Krąg biblijny”. Przywołuje on niezwykły testament, jaki pozostawił mu jego dziadek, na kilka dni przed swoją śmiercią:

„Będziesz Biblię nieustannie czytał. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców. Więcej niż mnie. Nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi.”