Dożynki 2022

DOŻYNKI WEŁTYŃ 2022

NIEDZIELA 21 WRZEŚNIA

Każdego roku gromadzimy się o tej porze na dożynkach, aby wspólnie dziękować Panu Bogu za tegoroczne plony i prosić Go o błogosławieństwo na przyszły rok a także, by wyrazić naszą wdzięczność wobec rolników za ich pracę.
Wieniec dożynkowy to plony pól, ogrodów i sadów, to dziękczynienie Bogu za owoce ziemi i pracy umysłów i rąk ludzkich.

A razem z owocami swej pracy przynosimy i ofiarujemy Bogu, jako Wełtynianie i Wirowianie – wartości duchowe kultywowane w środowisku rolniczym takie jak szacunek do życia, do rodziny i pracy oraz cześć dla Najświętszej Marii Panny, która wydała najpiękniejszy owoc naszej Matki Żywicielki Ziemi, Zbawiciela ludzkości.

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba Podnoszą z ziemi przez uszanowanie –

Dla darów Nieba…

Tęskno mi, Panie…” Norwid

Bądźmy dzisiaj z ludźmi ciężkiej pracy na roli. Bez nich nie byłoby żniw. Nie byłoby chleba. Pusto byłoby na stołach w naszych domach i rodzinach.
Chleb jest wartością bezcenną. Słusznie więc napisze poeta:
„Pachnie na stole – świeży chleb ; Pieczony – już z nowej mąki. To nad kłosami – tego chleba – śpiewały w polu skowronki”.
Dożynki od wieków wpisują się w tradycję ludową. Są symbolem dorobku i ciężkiej pracy i stanowią wyraz hołdu dla społeczności wiejskiej.
Święto plonów zawsze miało istotne znaczenie dla każdego gospodarza. Nawet jeżeli gospodarstwo było bardzo małe, całe zboże sprzątano z pola w ciągu jednego dnia. Gospodarz kończąc żniwa wyplatał wianek z kłosów, wkładał go na kosę i tak wracał do domu.
To był wzruszający obraz Polaka-Rolnika.

Uroczystości dożynkowe mają charakter ludowy, ale i religijny.

Dziękuję dzisiaj, jako kapłan, że w to święto nie zapomnieliście o Bogu!

Święto Plonów stało się wyrazem kultu maryjnego, szczególnie żywego w środowisku wiejskim. W ceremonii dożynkowej ważny jest wieniec. Wieniec dożynkowy, który nazywany bywał plonem, ponieważ symbolizuje wszystkie zebrane plony oraz urodzaj. Tradycyjnie wiły go kobiety, tak jak u nas z ulicy Gryfińskiej, jako żniwiarki.
Szacunek dla chleba jest do dziś nieodłącznym elementem naszego dziedzictwa kulturowego. Ofiarowany chleb – owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich jest symbolem życia, radości, sytości, szczęścia. Symbolizuje dom rodzinny, w którym ojciec lub matka dzielą chleb między domowników. Wspólnie spożywany chleb jest znakiem gościnności, przyjaźni i wspólnoty…stary zwyczaj mówi : „pierwszy kęs chleba zanieś sąsiadowi!”
– śpiewamy bowiem w kościele :

„Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,

tak niech miłość złączy nas ofiarna”

Dawaj nam zawsze tego chleba Panie – Amen.

Tegoroczne Dożynki organizują rodziny odpowiedzialne za ten rok z ulicy Gryfińskiej wraz z Panem sołtysem Leszkiem Jaremczukiem.