Dbamy o nasze świątynie

MOJA PARAFIA. Moja modlitwa.

Wspomnienia z czasów młodości : Józef Kapica.

Urodzony 21 września 1906 roku w Miedźnej.

Służył w 3 Dywizji Karpackiej.

Dowodził kompanią przeciwpancerną w walkach

o Monte Cassino.

Minister kultury w londyńskim rządzie emigracyjnym.

Tęsknota za świątynią

Chłopcem byłem, gdy rzekł mi dziadek,

święcie wierzył w to tak jak inni,

Miedźna to dziwny przypadek,

od wieków bez nieszczęść nagminnych.

Dumny jestem z mojej kolebki

a me serce pełne wdzięczności,

dla Miedźnej, kochanej mej wioski,

za wszystko co dała w hojności.

W mej bliskiej i dalszej rodzinie,

kapłanów raz było dwudziestu,

cyfra ta mówi sama za siebie,

nie obalą jej żadne prostesty

Raz ostatni swą wioskę widziałem, 

 przed wybuchem wojny okropnej,

zmieniło się wiele, słyszałem

Kościółek jest nadal spokojny.

Wykonanie bramy Marek Kowalik

Modliłem się tam w mym dzieciństwie, 

jako dziecko, a potem dorosły,

były czasy, że i codziennie,

patrzyłem na obraz cudowny

Gdziekolwiek, na wojnie czy później,

byłem, zawsze serce tęskniło.

Do dalekiej na Wisłą Miedźnej,

by klęknąć, jak ongiś bywało.

Przed Jezusa Sercem Najsłodszym,

Źródłem czystej Bożej miłości.

Bym mógł stać przed skarbem otwartym,

łask wielkich, mi danych w szczodrości.

Nie wiem, czy raz jeszcze uklęknę,

przed tym moim cudnym Obrazem.

Na Niego jak dawniej popatrzę,

 i pomodlę się szczerze zarazem.

 Amen. 

Józef Kapica – zmarł 22 czerwca 2002 roku w Manchesterze – Anglia.

Po II wojnie światowej ze względów politycznych – nigdy nie odwiedził rodzinnej ziemi miedźwiańskiej.