Wieża kościoła

Wieża zachodnia wzniesiona została na planie zbliżonym do kwadratu (9,65 x 8,7 m). Wymurowano ją z nieobrobionych głazów narzutowych. Cegły użyto jedynie w narożach ścian, w warstwach wyrównawczych, w detalu architektonicznym oraz w ościeżach portalu zachodniego. Według niemieckich historyków sztuki ceglany był również krenelaż koronujący ściany oraz ostrosłupowy hełm. Przebudowę wieży przeprowadzono w XVIII wieku. Gruntownie zmieniono jej zwieńczenie a wnętrze podzielono...

Read More