TRIDUUM PASCHALNE PRZEBIEG

TRIDUUM PASCHALNE PRZEBIEG. Obchody rozpoczynają się wieczorną mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, celebrowaną w WIELKI CZWARTEK, a kończą – nabożeństwem nieszporów w Niedzielę Wielkanocną. W Wielki Czwartek upamiętnia się Ostatnią Wieczerzę Chrystusa i jego uczniów oraz podkreśla się znaczenie dwóch Sakramentów – Kapłaństwa i Eucharystii.Tuż po wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament jest przenoszony do tzw. kaplicy przechowania (ciemnicy), gdzie odbywa się adoracja.Na...

Read More