Św. Anna Patronka Wirowa

Święta Anna uznawana jest za Patronkę matek, kobiet rodzących, żeglarzy, piekarzy, wdów, ubogich i małżeństw ; była babcią Jezusa i matką Maryi. I choć informacje na jej temat zaczerpnięte są z tradycji chrześcijańskiej, to ewangeliczne przekazy o niej milczą. Jej wspomnienie obchodzimy 26 lipca, wraz ze wspomnieniem jej męża – Joachima. Modlitwa Boże, który błogosławioną Annę przez nadane jej łaski uczyniłeś godną rodzicielką Matki jednorodzonego Syna Twego, dozwól, niech...

Read More