27 czerwiec 2021 – XIII Niedziela Zwykła

„…Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!…” „Talitha kum”, mówię ci wstań. Pora zbudzić się ze snu, stoi przed tobą Pan. Nie ma przy Nim łez ani rozpaczy. – Pochylił się nad człowiekiem, jego nędzę zobaczył. Nie można w śnie głębokim na ludzką moc liczyć. Bóg jest nadzieją, Bóg jest życiem.

Read More

20 czerwiec 2021 – XII Niedziela Zwykła

„…Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!..” Świat może być ludzki, człowiek może być człowiekiem. Tylko trwaj przy sterze, nigdy z prądem nie uciekaj. Burza ustanie. Krzyk zmieni się w śpiew anioła. Nastanie cisza … tylko Bóg zawoła; Dawne minęło, wszystko nowe się stało. – Dlaczego zwątpiłeś, dlaczego brak ci wiary. ?

Read More

13 czerwiec 2021 – XI Niedziela Zwykła

„…Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki…” Przeszedł Chrystus, dobry siewca rzucił ziarno w moją glebę. Czy go znajdę, czy zatroszczę się jak trzeba ? Czy wezmę go w opiekę, wegetacji czas niepewny. Czy ogrzeję światłem życia, czy zgnije nocą ciemną. Padło ziarno w moją glebę, czeka na czas żniwa. A gospodarz patrzy z nieba, czy ludzki sztorm...

Read More

6 czerwiec 2021 – X Niedziela Zwykła

„…Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką…” Szukam brata, siostry lecz pustynia dookoła. Może TY mi Boże na tej nagiej ziemi znaleźć ich pomożesz. Może w moim domu, może tuż za rogiem. Ale jak zaufać… Ten jest mi obcy, tamten patrzy wrogo. Szukam, stale szukam. Uczyniłem selekcję nad światem A Ty Boże mówisz; – każdy jest twoim...

Read More

3 czerwiec 2021 – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Ilu pójdzie dziś za Tobą ulicą z Twoim sztandarem w dłoni. Ilu uwierzy dzisiaj w Ciebie, ilu Tobie się pokłoni. Kto wybierze drogę krzyża zamiast wygodnych salonów ? Komu do prawdy jest bliżej, kto fałszem twarz zasłoni ? Kto się Boga nie wstydzi, kto do Niego się przyzna ? Czy naród Mu zaufa, czy uwierzy moja ojczyzna ?

Read More

30 maja 2021 – Uroczystość Najświętszej Trójcy

„…Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego…” Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Nowej szkoły nie szukaj. Jeden jest Nauczyciel, jedna nauka. Uczcie się tego co Bóg przykazał On wie co każdemu trzeba. On kierunek studiów wskazał. Jemu jest dana wszelka władza, tylko Jemu. Zaufaj i powiedz to każdemu. Idźcie i nauczajcie… W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A JA Jestem z wami po kres życia...

Read More