Pismo Święte – Księga pomagająca poznać Boga i człowieka

Księga pomagająca poznać Boga i człowieka W Piśmie św. znajdujemy wiele pouczeń o Bogu, o Jego naturze, bezmiernej miłości i zbawczym działaniu. Księga ta ukazuje nam nie tylko Boga, ale również i człowieka, jego przeznaczenie, drogę, którą powinien kroczyć, jego dobre i złe strony, skłonność do grzechu i niezwykłe powołanie do uczestnictwa w wielkości i naturze samego Boga. Co nazywamy Starym, a co — Nowym Testamentem? Pismo św. zwane także Biblią, stanowi zbiór ksiąg...

Read More