NMP Matka Boska Różańcowa

  W kilku objawieniach Matka Boża wskazała modlitwę różańcową, jako najbardziej potrzebną ludzkości. Różaniec przynosi wiele korzyści duchowych: Pomaga w modlitwach i dobrych uczynkach Duchowej Rodziny. Każdy kto odmawia codziennie : jedno „Ojcze nasz” ; 10 „Zdrowaś Maryjo” ; jedno „Chwała Ojcu”  – zasługuje na taką samą łaskę, jakby odmówił cały Różaniec. Róża z 20 osób złożona – rzeczywiście odmawia cały Różaniec, ofiarowując komuś pięć minut swojego...

Read More